สิทธิ์การใช้งาน : ยังไม่ได้ Login
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ข่าวประกาศ ข่าวประกาศทั้งหมด | มุมมองบุคคลทั่วไป | รายงานสำหรับห้องสมุด
การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ด้วยโปรแกรม UBU TQF MAPPER

อาจารย์สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ User และ Password ที่ใช้ในระบบ REG

--------------------------------------------------------------------------------------
พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม UBU TQF MAPPER

ติดต่อสอบถาม : คุณสุภาวดี จันทนุช  

โทรศัพท์ : 045-353131 ต่อ 3176

Email : mapper.ubu@gmail.com

สถานที่ : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 11/11/2014
ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001754

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 10/08/2015
การบันทึกการกระจายระดับคะแนนสำหรับ มคอ. 7

เรียนผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบรายวิชา

  เนื่องด้วย การบันทึกการกระจายระดับคะแนนสำหรับ มคอ. 7 หมวดที่ 4 ส่วนที่ดึงข้อมูลคะแนนจากระบบทะเบียนมีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงเรียนให้ท่านที่มีสิทธิ์เป็นประธานหลักสูตรทำการดึงข้อมูลคะแนนจากระบบทะเบียนซ้ำอีกครั้งและตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 14/07/2015
การบันทึก ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม มคอ.2 - มคอ.7

     ตามหนังสือที่ ศธ 0529.4.6/ว 1268 แจ้งให้ทุกหลักสูตรบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเพิ่ม มคอ.2 - มคอ.7 ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER ให้แล้วเสร็จตามกำหนด (เอกสารแนบ) เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำหรับปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะนับเฉพาะรายวิชาที่บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม UBU TQF MAPPER เท่านั้น รายวิชาที่อัพโหลดไฟล์ (word/pdf) ลงในระบบไม่ถือว่าเป็นการบันทึกข้อมูล มคอ.

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : กำหนดการบันทึกข้อมูล มคอ.pdf
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 22/10/2013
ดาวน์โหลดไฟล์ Template มคอ.
Tamplate มคอ.2 ป.ตรี : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.ตรี.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท-เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท_เอก.docx
Tamplate มคอ.2 ป.เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.เอก.docx
Date : May'27 2016   13:20:54
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.196.122.236
TQF Mapper
Login Name :
Password :
© Copyright 2011
Ubon Ratchathani University
Home | คู่มือ : คู่มือสำหรับนักวิชาการคณะ | คู่มือสำหรับงานประกันฯ | คู่มือทั้งหมด
© Copyright 2011, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved..