สิทธิ์การใช้งาน : ยังไม่ได้ Login
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ข่าวประกาศ ข่าวประกาศทั้งหมด | มุมมองบุคคลทั่วไป
Template มคอ.7 รูปแบบใหม่ (11/5/2558)

Template มคอ.7 รูปแบบใหม่

Update 11/4/2558 อบรม ที่ UPLACE

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 09f2015051110253791.docx
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 11/05/2015
การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ด้วยโปรแกรม UBU TQF MAPPER

อาจารย์สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ User และ Password ที่ใช้ในระบบ REG

--------------------------------------------------------------------------------------
พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม UBU TQF MAPPER

ติดต่อสอบถาม : คุณสุภาวดี จันทนุช  

โทรศัพท์ : 045-353131 ต่อ 3176

Email : mapper.ubu@gmail.com

สถานที่ : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 11/11/2014
การได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6

ขั้นตอนที่ 1 ท่านจะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน UBU TQF MAPPER 

ขั้นตอนที่ 2 ท่านสามารถได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6 ได้อยู่ 2 กรณี

      กรณีที่ 1 ท่านสามารถขอสิทธิ์เองได้ โดยเข้าไปที่เมนู "หน้าหลัก -> ขอสิทธิ์เพิ่มเติม" แล้วทำการเลือกสิทธิ์และเหตุผลที่ทำการขอสิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ

      กรณีที่ 2 ทางผู้ดูแลระบบจะให้สิทธิ์ตามผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่มสาขาและคณบดี

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 31/10/2013
การอนุมัติรายวิชาที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป

การอนุมัติรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ที่มีสิทธิ์อนุมติจะเป็นคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
การอนุมัติรายวิชา 

1. login เพื่อเข้าสู่ระบบ

    (หมายเหตุ : อาจารย์ที่ยังไม่ได้สิทธิ์คณบดีให้ทำการ "ขอสิทธิ์เพิ่มเติม" โดยเข้าไปที่เมนู "หน้าหลัก" -> "ขอสิทธิ์เพิ่มเติม")

2. เลือกเมนู "ข้อมูล มคอ." -> "รายวิชาศึกษาทั่วไป"

3. เลือกรายวิชาที่ต้องการอนุมติ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

     4.1 ข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้ติกที่ "อนุมัติ" แล้วคลิกปุ่ม "บันทึก"

     4.2 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ให้ติกที่ "แก้ไขตามคำแนะนำ" แล้วชี้แจงรายละเอียด จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 06/11/2013
ดาวน์โหลดไฟล์ Template มคอ.
Tamplate มคอ.2 ป.ตรี : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.ตรี.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท-เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท_เอก.docx
Tamplate มคอ.2 ป.เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.เอก.docx
Date : Jun'30 2015   12:13:06
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.198.46.95
TQF Mapper
Login Name :
Password :
© Copyright 2011
Ubon Ratchathani University
Home | คู่มือ : คู่มือสำหรับนักวิชาการคณะ | คู่มือสำหรับงานประกันฯ | คู่มือทั้งหมด
© Copyright 2011, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.