สิทธิ์การใช้งาน : ยังไม่ได้ Login
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ข่าวประกาศ ข่าวประกาศทั้งหมด | มุมมองบุคคลทั่วไป | รายงานสำหรับห้องสมุด
การปิดระบบ REG

ตามที่ งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งการดำเนินการปิดระบบ REG ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 นั้น ส่งผลในการดึงข้อมูลผลการศึกษา (เกรด) ของรายวิชาใน มคอ.5/มคอ.6 ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถกรอกผลการศึกษาลงในระบบได้เองโดยไม่ต้องรอดึงข้อมูลจาก REG  และสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในส่วนอื่นๆ ได้ตามปกติ

  

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 24/06/2016
การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ด้วยโปรแกรม UBU TQF MAPPER

อาจารย์สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ User และ Password ที่ใช้ในระบบ REG

--------------------------------------------------------------------------------------
พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม UBU TQF MAPPER

ติดต่อสอบถาม : คุณสุภาวดี จันทนุช  

โทรศัพท์ : 045-353131 ต่อ 3176

Email : mapper.ubu@gmail.com

สถานที่ : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 11/11/2014
ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์เอกสารที่แนบมา : ปฏิทิน MAPPER 2559.pdf
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 24/06/2016
การได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6

ขั้นตอนที่ 1 ท่านจะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน UBU TQF MAPPER 

ขั้นตอนที่ 2 ท่านสามารถได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6 ได้อยู่ 2 กรณี

      กรณีที่ 1 ท่านสามารถขอสิทธิ์เองได้ โดยเข้าไปที่เมนู "หน้าหลัก -> ขอสิทธิ์เพิ่มเติม" แล้วทำการเลือกสิทธิ์และเหตุผลที่ทำการขอสิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ

      กรณีที่ 2 ทางผู้ดูแลระบบจะให้สิทธิ์ตามผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่มสาขาและคณบดี

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 31/10/2013
ดาวน์โหลดไฟล์ Template มคอ.
Tamplate มคอ.2 ป.ตรี : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.ตรี.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท-เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.โท_เอก.docx
Tamplate มคอ.2 ป.เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2 ป.เอก.docx
Date : Jun'28 2016   01:15:47
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.162.241.183
TQF Mapper
Login Name :
Password :
© Copyright 2011
Ubon Ratchathani University
Home | คู่มือ : คู่มือสำหรับนักวิชาการคณะ | คู่มือสำหรับงานประกันฯ | คู่มือทั้งหมด
© Copyright 2011, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved..